مجموعه دهم کتاب‌های مهندسی شیمی؛ محیط زیست

دسته: فروشگاه، مجموعه‌های شیمی و مهندسی شیمی، مهندسی شیمی، مهندسی محیط زیست

امروزه توسعه و پیشرفت صنایع با همه مزیت‌ها و خدمات خود، بواسطه تولید ضایعات، مواد و ترکیبات شیمیایی و ورود این آلاینده‌های مضر حاصل از آنها به محیط، آسیب‌های جدی به محیط زیست وارد نموده است. به‌همین‌خاطر شناسایی و تعیین و حفظ حد مجاز برای این آلاینده‌ها و سعی در کاهش آنها در محیط زیست موجودات زنده اعم از هوا، آب و خاک بسیار ضروری و حائز اهمیت می‌باشد.
مهندسی شیمی محیط زیست شاخه‌ای از مهندسی شیمی است که با بررسی و سنجش مواد و ترکیبات شیمیایی و تاثیر آنها بر محیط زیست و با استفاده از روش‌ها و استانداردهای مختلف و تشریح و اصلاح فرآیندهای شیمیایی در محیط زیست، به کاهش آلایندگی حاصل از آنها می‌پردازد.
این مجموعه آرشیو بی‌نظیری شامل بیش از 180 کتاب در زمینه مهندسی شیمی محیط زیست و در موضوعات مهندسی محیط زیست، شیمی محیط زیست، شیمی سبز، کنترل آلودگی آب و هوا، مدیریت محیط زیست، تصفیه آب و فاضلاب، شیمی آب و خاک، محیط زیست دریایی، محیط زیست پایدار، کیفیت آب، سم‌شناسی محیطی، ژئوشیمی، شیمی اتمسفر، زیست‌توده، دی‌اکسیدکربن، زباله‌های صنعتی، انرژی، هندبوک‌ها، دانشنامه‌ها، فرهنگ لغات و بسیاری از موارد مرتبط دیگر می‌باشد که با تلاش فراوان گردآوری شده و به همه متخصصان و مهندسان شیمی محیط زیست تقدیم خواهد شد.

توضیحات بیشتر…

مجموعه نهم کتاب‌های مهندسی شیمی؛ نانوتکنولوژی

دسته: فروشگاه، مجموعه‌های شیمی و مهندسی شیمی، مهندسی شیمی

نانوتکنولوژی شاخه‌ای نوین و کاربردی از دانش و فناوری است که به تولید کارآمد مواد و دستگاه‌ها و سیستم‌ها از طریق کنترل ماده در مقیاس طولی نانومتر می‌پردازد. این فناوری در حقیقت یک فرآیند تولید مولکولی و درک و بکارگیری خواص جدیدی از مواد و سیستم‌هایی در ابعاد نانومتر است که عمدتا بواسطه غلبه خواص کوانتومی بر خواص کلاسیک خود، اثرات فیزیکی جدیدی از خود نشان می‌دهند. ‌
نانوتکنولوژی یک دانش میان‌رشته‌ای است که ضمن ارتباط نزدیک با علوم و صنایعی چون شیمی ابرمولکول، فیزیک، بیولوژی، پزشکی، داروسازی، کشاورزی، مهندسی مواد، مهندسی مکانیک، مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی شیمی و بسیاری علوم دیگر، به تولید مواد و محصولات با کیفیت بسیار مناسب می‌پردازد.
این مجموعه آرشیو بی‌نظیری شامل بیش از 140 کتاب در زمینه نانوتکنولوژی و در موضوعات اصول و مبانی نانوتکنولوژی، نانوشیمی، نانوکامپوزیت، نانوبیوتکنولوژی، نانوذرات، نانومواد، سنتز مواد نانو، نانوساختار، نانوکاتالیست، نانوکریستال، نانوتیوب، نانوالکترونیک، نانوفیبر، نانوحفره، نانومکانیک، نانوفتونیک، نانوراکتور، نانوسیم، نانوخوشه، نانوسنسور، نانواپتیک، نانوتکنولوژی پزشکی، دانش سطح، سوپرامولکول، هندبوک‌ها، دانشنامه‌ها، فرهنگ لغات و بسیاری از موارد مرتبط دیگر می‌باشد که با تلاش فراوان گردآوری شده و به همه متخصصان و مهندسان نانوتکنولوژی تقدیم خواهد شد.

توضیحات بیشتر…

مجموعه هشتم کتاب‌های مهندسی شیمی؛ بیوتکنولوژی

دسته: فروشگاه، مجموعه‌های شیمی و مهندسی شیمی، مهندسی شیمی

مهندسی شیمی بیوتکنولوژی یکی از زمینه‌های نوین، مدرن و درحال توسعه دانش و فناوری می‌باشد که با استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از میکروارگانیسم‌ها و سیستم‌ها و فرآیندهای بیوتکنولوژیکی به تولید و خدمات در صنایع شیمیایی می‌پردازد. این علم چندتخصصی با علومی چون بیوشیمی، میکروبیولوژی، و ژنتیک ارتباط نزدیکی دارد.
امروزه بیوتکنولوژی با رشد روزافزون خود در صنایع مختلفی از جمله صنایع دارویی، کشاورزی و غذایی، نفت و پتروشیمی، انرژی، محیط زیست و صنایع شیمیایی معدنی کاربردهای فراوانی دارد.
این مجموعه آرشیو بی‌نظیری شامل بیش از 180 کتاب در زمینه بیوتکنولوژی و در موضوعات اصول و مبانی بیوتکنولوژی، بیوتکنولوژی مواد غذایی، بیوتکنولوژی صنعتی، بیوتکنولوژی گیاهی، بیوتکنولوژی پزشکی، بیوتکنولوژی دارویی، بیوتکنولوژی میکروبی، بیوتکنولوژی محیط زیست، میکروبیولوژی، بیوشیمی، ژنتیک، آنزیم‌ها، زیست‌توده، بیودیزل، بیوپلیمر، سوخت زیستی، ترمودینامیک شیمیایی، انرژی‌های تجدیدپذیر، هندبوک‌ها، دانشنامه‌ها، فرهنگ لغات و بسیاری از موارد مرتبط دیگر می‌باشد که با تلاش فراوان گردآوری شده و به همه متخصصان و مهندسان بیوتکنولوژی تقدیم خواهد شد.

توضیحات بیشتر…

مجموعه هفتم کتاب‌های مهندسی شیمی؛ ترمودینامیک و کاتالیست

دسته: فروشگاه، مجموعه‌های شیمی و مهندسی شیمی، مهندسی شیمی

ترمودینامیک، سینتیک و کاتالیست بخشهایی تخصصی از مهندسی شیمی می‌باشند که با تمرکز بر فرآیندهای شیمیایی و الکتروشیمیایی، به مفاهیم ترمودینامیکی همچون روابط کار، انرژی، فشار، حجم و نیز مفاهیم سینتیک و کاتالیست همچون سینتیک واکنش‌های کاتالیستی و راکتورهای مربوطه، ساخت کاتالیست‌ها و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آنها می‌پردازد.
ترموسینتیک و کاتالیست از بخش‌های پرکاربرد مهندسی شیمی در صنعت می‌باشد که با علوم ریاضیات و فیزیک و مهندسی مکانیک نیز مرتبط است. از جمله کاربردهای این علم می‌توان تعیین شرایط ترمودینامیکی مناسب و ایمن برای انجام فرآیندها، ساخت کاتالیزورهای مناسب برای انجام فرآیندهای صنعتی و تعیین سرعت انجام واکنش در راکتورها را نام برد.
این مجموعه آرشیو بی‌نظیری شامل بیش از 300 کتاب در زمینه مهندسی شیمی و در موضوعات اصول و مبانی ترمودینامیک و کاتالیست، سینتیک واکنش‌های شیمیایی، مهندسی راکتورهای شیمیایی، انتقال حرارت، انتقال جرم، کنترل فرآیند، طراحی راکتور، الکتروشیمی، واکنش‌های شیمیایی، شیمی سطح، ترموپلاستیک، فرآیندهای ترموشیمیایی، نانوکاتالیست، بیوکاتالیست، مکانیک سیالات، دینامیک سیالات، دانش مواد، آنتروپی، ترمودینامیک آماری، هندبوک‌ها، دانشنامه‌ها، فرهنگ لغات و بسیاری از موارد مرتبط دیگر می‌باشد که با تلاش فراوان گردآوری شده و به همه متخصصان و مهندسان شیمی تقدیم خواهد شد.

توضیحات بیشتر…

مجموعه ششم کتاب‌های مهندسی شیمی؛ مهندسی پلیمر

دسته: فروشگاه، مجموعه‌های شیمی و مهندسی شیمی، مهندسی شیمی

مهندسی پلیمر یکی از شاخه‌های جدید مهندسی شیمی است که در آن به طراحی، تحلیل و تولید کلیه محصولات پلیمری از جمله لاستیک، پلاستیک، الاستومر، کامپوزیت، چسب، رزین و بسیاری از مواد دیگر موردنیاز صنعت پرداخته می‌شود.
به علت کاربرد روزافزون پلیمر در صنایع مختلف، مباحث و فناوری‌های این رشته مهندسی، که با سرعت زیادی در حال پیشرفت می‌باشند، جزو یکی از علوم و فناوری‌های مهم در کشورهای صنعتی محسوب می‌شوند. امروزه به علت کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تر، مواد و ترکیبات حاصل از صنایع پلیمر در بسیاری از زمینه‌های علمی و مهندسی از جمله پزشکی، کشاورزی، حمل‌ونقل، بیوتکنولوژی، ساخت‌وساز، رنگ، نساجی و بسیاری صنایع دیگر، کاربرد فراوانی دارند.
این مجموعه آرشیو بی‌نظیری شامل بیش از 300 کتاب در زمینه مهندسی پلیمر و در موضوعات اصول و مبانی مهندسی پلیمر، پلیمریزاسیون، مواد و ترکیبات پلیمری و خواص آنها، فرآیندهای پلیمری، صنایع شیمی پلیمر، صنایع لاستیک، صنایع پلاستیک، کامپوزیت و نانوکامپوزیت، فوم پلیمری، کوپلیمر، پلیمر رسانا، سنتز پلیمر، نانوساختار، شیمی‌فیزیک پلیمر، بیوپلیمر، پلی‌اتیلن، پلی‌استر، الاستومر، ترموپلاستیک، الیاف و پوشاک، کامپوزیت‌های چوب، نانوتیوب‌های کربنی، اسپکتروسکوپی مواد پلیمری، پلی‌پروپیلن، هندبوک‌ها، دانشنامه‌ها، فرهنگ لغات و بسیاری از موارد مرتبط دیگر می‌باشد که با تلاش فراوان گردآوری شده و به همه متخصصان و مهندسان مهندسی پلیمر تقدیم خواهد شد.

توضیحات بیشتر…

مجموعه پنجم کتاب‌های مهندسی شیمی؛ نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

دسته: فروشگاه، مجموعه‌های شیمی و مهندسی شیمی، مهندسی شیمی، مهندسی نفت

مهندسی نفت بخش گسترده‌ای از فناوری‌های مهندسی شیمی است که مربوط به کاربرد دانش، فناوری، ریاضیات و اقتصاد در فرآیند اکتشاف، استخراج، برآورد مخزن و توسعه نفت، گاز و سایر ترکیبات هیدروکربوری از مخازن زیرزمینی و انتقال آنها به پالایشگاه، پتروشیمی و دیگر صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کننده است. پس از آن در صنایع پتروشیمی هیدروکربن‌های موجود در نفت خام یا گاز طبیعی با انجام فرآیندهای مختلف و پیچیده به محصولات و فرآورده‌های شیمیایی مختلف تبدیل می‌گردند.
امروزه صنعت نفت و محصولات صنایع پتروشیمی تامین‌کننده مواد و نیازهای بسیاری از صنایع دیگر بوده و در تامین انرژی و توسعه جوامع صنعتی نقش مهمی دارند. مهندسی نفت و پتروشیمی با بسیاری از شاخه‌های دیگر مهندسی شیمی و نیز علم و صنعت مرتبط بوده و بویژه در کشورهای دارنده منابع هیدروکربوری یکی از صنایع بسیار مهم تلقی می‌شود.
این مجموعه آرشیو بی‌نظیری شامل بیش از 220 کتاب در زمینه مهندسی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی و در موضوعات اصول و مبانی مهندسی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، شیمی نفت و گاز، طراحی فرآیندهای نفت و گاز، فرآیندهای جداسازی، عملیات تقطیر، انرژی‌های هیدروکربنی، طراحی راکتورهای شیمیایی، سوخت‌ها، مهندسی مخزن، مهندسی حفاری، مهندسی بهره‌برداری، اکتشاف، گاز طبیعی، کاتالیست‌های پتروشیمی، محصولات پتروشیمی، فرآیندهای تقطیر، فرآیندهای جداسازی غشایی، مهندسی سلول سوختی، کروماتوگرافی، ایمنی فرآیند، انرژی هیدروژنی، طراحی لوله‌کشی، تجهیزات فرآیندهای نفت و گاز، HPLC، هندبوک‌ها، دانشنامه‌ها، فرهنگ لغات و بسیاری از موارد مرتبط دیگر می‌باشد که با تلاش فراوان گردآوری شده و به همه متخصصان و مهندسان صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تقدیم خواهد شد.

توضیحات بیشتر…

مجموعه چهارم کتاب‌های مهندسی شیمی؛ طراحی فرآیند

دسته: فروشگاه، مجموعه‌های شیمی و مهندسی شیمی، مهندسی شیمی

طراحی فرآیند یکی از بخش‌های مهم مهندسی شیمی است که به طراحی، توسعه و بروزرسانی فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی تبدیل مواد در واحدهای شیمیایی صنعتی می‌پردازد. در این شاخه از مهندسی شیمی با تسلط بر علم شیمی و واکنش‌های شیمیایی و با توجه به شرایط محیطی و اقتصادی، بهترین روش تولید و تبدیل مواد شیمیایی طراحی و مورد بررسی قرار می‌گیرد.
این بخش از مهندسی شیمی با تمامی بخش‌ها و فناوری‌های دیگر مهندسی شیمی بویژه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی مرتبط بوده و شامل آشنایی با اصول طراحی فرآیندهای مهندسی شیمی و تجهیزات مربوطه، بررسی مسائل ایمنی در فرآیندهای شیمیایی، تسلط بر نرم‌افزارهای طراحی مهندسی شیمی و محاسبات می‌باشد.
این مجموعه آرشیو بی‌نظیری شامل بیش از 180 کتاب در زمینه طراحی فرآیند و در موضوعات اصول و مبانی طراحی فرآیند، فرآیندهای شیمیایی صنعتی، طراحی فرآیندهای نفت و پتروشیمی، طراحی فرآیند در نیروگاه، طراحی فرآیند صنایع غذایی، طراحی فرآیند صنایع شیمیایی معدنی، تجهیزات فرآیند، بهینه‌سازی فرآیند، ایمنی فرآیند، شبیه‌سازی فرآیند، فرآیندهای تولیدی، فرآیندهای حرارتی، فرآیندهای فشار بالا، ارزیابی و تحلیل فرآیند، فرآیندهای جداسازی، فرآیندهای پالایش، فرآیندهای متالورژی، فرآیندهای صنایع پلیمر، فرآیند پویا، اندازه‌گیری فرآیند، مهندسی فرآیند، هندبوک‌ها، دانشنامه‌ها، فرهنگ لغات و بسیاری از موارد مرتبط دیگر می‌باشد که با تلاش فراوان گردآوری شده و به همه متخصصان و مهندسان شیمی تقدیم خواهد شد.

توضیحات بیشتر…

مجموعه سوم کتاب‌های مهندسی شیمی؛ صنایع غذایی

دسته: فروشگاه، مجموعه‌های شیمی و مهندسی شیمی، مهندسی شیمی

مهندسی شیمی صنایع غذایی یکی از شاخه‌های مهندسی شیمی است که با توجه به خصوصیات شیمیایی، میکروبیولوژی، تغذیه‌ای و بهداشتی مواد غذایی به طراحی و نظارت بر واحدهای تولید صنایع غذایی و کنترل کیفی محصولات صنایع غذایی می‌پردازد.
در این بخش از مهندسی شیمی جنبه‌های تئوری و عملی طراحی کارخانه‌ها و واحدهای تولید مواد غذایی، که شامل طراحی فرآیند، طراحی خطوط آماده‌سازی، فرآوری و بسته‌بندی مواد غذایی می‌باشد، مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین از سایر علوم و فناوری‌های مهندسی برای طراحی دستگاه‌ها و خطوط فرآیند این واحدهای تولیدی استفاده می‌گردد.
این مجموعه آرشیو بی‌نظیری شامل بیش از 130 کتاب در زمینه صنایع غذایی و در موضوعات اصول و مبانی صنایع غذایی، فرآیند تولید صنایع غذایی، شیمی مواد غذایی، صنایع لبنی، شیمی تجزیه مواد غذایی، فرآوری مواد غذایی، بیوشیمی مواد غذایی، حفاظت و ایمنی مواد غذایی، آنتی‌اکسیدان‌ها، روغن‌های خوراکی، تخمیر در صنایع غذایی، شیمی‌فیزیک غذا، بیوتکنولوژی مواد غذایی، کروماتوگرافی مواد غذایی، طعم در مواد غذایی، پروتئین و پپتید، بسته‌بندی در صنایع غذایی، سنسورهای صنایع غذایی، کالریمتری مواد غذایی، هندبوک‌ها، دانشنامه‌ها، فرهنگ لغات و بسیاری از موارد مرتبط دیگر می‌باشد که با تلاش فراوان گردآوری شده و به همه متخصصان و مهندسان صنایع غذایی تقدیم خواهد شد.

توضیحات بیشتر…

مجموعه دوم کتاب‌های مهندسی شیمی؛ صنایع شیمیایی معدنی

دسته: فروشگاه، مجموعه‌های شیمی و مهندسی شیمی، مهندسی شیمی، مهندسی معدن

صنایع شیمیایی معدنی بخشی از صنایع و فناوری‌های تولیدی مربوط به مهندسی شیمی می‌باشد که در آنها از مواد شیمیایی و سنگ‌های استخراج‌شده معدنی به‌عنوان ماده اولیه استفاده می‌گردد تا مواد و محصولات مختلفی نظیر سیمان، شیشه، کاشی و سرامیک، گچ، آهک و یا محصولاتی چون مواد شیمیایی معدنی مثل اسیدها و بازها، و گازهای صنعتی و بسیاری از محصولات دیگر بدست آیند.
امروزه طراحی فرآیند تبدیل مواد اولیه به محصولات قابل استفاده در کارخانه‌های صنعتی تولید مواد غیرآلی به عهده متخصصان این بخش از مهندسی شیمی می‌باشد و به همین دلیل کارخانه‌ها و صنایع تحت پوشش این گروه، طیف وسیعی از صنایع تولیدی را در بر می‌گیرند. همچنین صنایع شیمیایی معدنی با صنایعی چون مهندسی معدن،‌ مهندسی متالورژی و مهندسی سرامیک ارتباط نزدیکی داشته و به همراه این صنایع، نقش مهمی را در ساخت‌وساز و فعالیت‌های عمرانی جوامع به عهده دارند.
این مجموعه آرشیو بی‌نظیری شامل بیش از 340 کتاب در زمینه صنایع شیمیایی معدنی و در موضوعات صنایع و مواد شیمیایی معدنی، صنایع سرامیک، صنایع شیشه و کریستال، سیمان و بتن، تکنولوژی‌ها و فرآیندهای تولیدی، دانش مواد، شناسایی و تجزیه مواد، مواد پاک‌کننده، شیمی‌فیزیک مواد، متالورژی، خوردگی فلزات، الکتروشیمی، مواد آرایشی و بهداشتی، جذب سطحی، مواد رسانا، زغال سنگ، استیل، نانوذرات و نانوکامپوزیت، حلال‌های صنعتی، مایعات یونی، باطری‌ها، ساختار مواد، اسپکتروسکوپی، کاربرد اشعه ایکس، هندبوک‌ها، دانشنامه‌ها، فرهنگ لغات و بسیاری از موارد مرتبط دیگر می‌باشد که با تلاش فراوان گردآوری شده و به همه متخصصان و مهندسان شیمی تقدیم خواهد شد.

توضیحات بیشتر…

مجموعه اول کتاب‌های مهندسی شیمی؛ اصول و مبانی

دسته: فروشگاه، مجموعه‌های شیمی و مهندسی شیمی، مهندسی شیمی

مهندسی شیمی را شاید بتوان حاصل ضرورت و نیاز صنعت مکانیک، الکترونیک و عمران دانست و این رشته در حقیقت علم کاربرد ریاضیات، شیمی، فیزیک و اقتصاد در فرآیند تبدیل مواد خام به مواد باارزش‌تر یا سودمندتر است.
هدف اصلی مهندسی شیمی استفاده از دانش شیمی در خلق مواد و محصولات بهتر برای دنیای امروز است. امروزه مهندسان شیمی علاوه بر فرآیندهای تولید مواد اولیه پایه، در توسعه و تولید محصولات باارزش و متنوع شرکت دارند. این محصولات شامل مواد ویژه و کارآمد برای صنایع مهم و متنوع امروزی می‌باشند و به همین خاطر مهندسی شیمی ارتباطی تنگاتنگ با سایر علوم مهندسی دارد.
این مجموعه آرشیو بی‌نظیری شامل بیش از 150 کتاب در زمینه مهندسی شیمی و در موضوعات تاریخ مهندسی شیمی، اصول و مبانی مهندسی شیمی، اصول و مبانی دانش مواد، آموزش مهندسی شیمی، فناوری‌های مهندسی شیمی، مهندسی شیمی پیشرفته، ریاضیات و محاسبات مهندسی شیمی، مقالات، هندبوک‌ها، دانشنامه‌ها، فرهنگ لغات و بسیاری از موارد مرتبط دیگر می‌باشد که با تلاش فراوان گردآوری شده و به همه متخصصان و مهندسان شیمی تقدیم خواهد شد.

توضیحات بیشتر…

مجموعه یازدهم کتاب‌های شیمی؛ شیمی کاربردی

دسته: شیمی، فروشگاه، مجموعه‌های شیمی و مهندسی شیمی

شیمی کاربردی یکی از شاخه‌های شیمی است که مربوط به بکارگیری اصول علم شیمی در صنعت است. این بخش از علم شیمی به یافته‌های علمی جدید، از بعد صنعتی و کاربردی می‌نگرد و آنها را به شکل تکنولوژی‌های جدید در صنایع مختلف بکار می‌گیرد.
شیمی کاربردی به تمامی بخش‌های اصلی دانش شیمی از جمله شیمی تجزیه، شیمی معدنی، شیمی آلی و شیمی فیزیک مرتبط می‌باشد بطوری‌که میتوان آن را واسطی بین مبانی نظری علم شیمی و مهندسی شیمی به حساب آورد.
این مجموعه آرشیو بی‌نظیری شامل بیش از 260 کتاب در زمینه شیمی کاربردی و در موضوعات شیمی کاربردی، شیمی صنعتی، شیمی مواد غذایی، شیمی باستان‌شناسی، سنسورهای شیمیایی، شیمی مواد آرایشی و بهداشتی، خوردگی فلزات، فرآیندهای صنعتی، شیمی تجزیه در صنعت، شیمی آزمایشگاهی، شیمی دارویی، امنیت غذایی، شیمی رنگ، شیمی لیزر، انرژی، ریاضیات در شیمی، شیمی محاسباتی، آزمایش‌های شیمی، هندبوک‌ها، دانشنامه‌ها، فرهنگ لغات و بسیاری از موارد مرتبط دیگر می‌باشد که با تلاش فراوان گردآوری شده و به همه مهندسان و متخصصان علم شیمی تقدیم خواهد شد.

توضیحات بیشتر…

مجموعه دهم کتاب‌های شیمی؛ شیمی محیط، شیمی آب، شیمی خاک، شیمی دریا

دسته: شیمی، فروشگاه، مجموعه‌های شیمی و مهندسی شیمی

کره زمین و سطح آن بصورت عمده از آب، خاک، گیاهان و هوا تشکیل شده است. شناخت صحیح این منابع و مواد و ساختمان و فرآیندهای شیمیایی موجود در آنها که در مجموع محیط پیرامون زندگی انسان را تشکیل می‌دهند، از اهمیت زیادی برخوردار است.
امروزه محیط زیست انسان و شناخت آن از بعد علم شیمی در ارتباط با بسیاری از شاخه‌های مختلف علمی از جمله کشاورزی، صنایع غذایی، پزشکی و بهداشت، منابع طبیعی، انرژی و موارد دیگر می‌باشد بطوری‌که حتی برخی از شاخه‌های جدید علم شیمی، همانند شیمی سبز می‌کوشند تا با استفاده از علم شیمی محیط و نیز عوارض و مشکلات بسیاری از فناوری‌های صنعتی امروزی، فرآیندهای شیمیایی سالم‌تری را جایگزین برخی فرآیندهای فعلی نمایند.
این مجموعه آرشیو بی‌نظیری شامل بیش از 230 کتاب در زمینه شیمی محیط، شیمی آب، شیمی خاک، شیمی دریا و در موضوعات اصول و مبانی شیمی محیط، شیمی سبز، شیمی آب، شیمی خاک، شیمی دریا، شیمی گیاهی، فیتوشیمی، شیمی برای توسعه پایدار، ژئوشیمی، مواد بیواکتیو، دی‌اکسیدکربن، الکتروشیمی و محیط زیست، شیمی اتمسفر، اخترشیمی، هندبوک‌ها، دانشنامه‌ها، فرهنگ لغات و بسیاری از موارد مرتبط دیگر می‌باشد که با تلاش فراوان گردآوری شده و به همه مهندسان و متخصصان علم شیمی تقدیم خواهد شد.

توضیحات بیشتر…