تعداد موارد:  12

سیستم‌های مدیریت حرارتی باتری خودروهای الکتریکی

دسته: مهندسی خودرو، مهندسی محیط زیست
سیستم‌های مدیریت حرارتی باتری خودروهای الکتریکی

این کتاب بررسی کاملی بر سیستم‌های مدیریت حرارتی باتری خودروهای الکتریکی معمولی و پیشرفته که در حال حاضر در صنعت استفاده می‌شوند و همچنین قرار است که در باتری خودروهای الکتریکی آینده نیز استفاده شوند، انجام می‌دهد.
این کتاب چگونگی انتخاب طراحی صحیح مدیریت حرارتی، پیکربندی و شاخص‌ها برای کاربران شیمی‌باتری، شرایط عملیاتی و کاربردها را پوشش می‌دهد و رهنمودی برای وضعیت، ابزارآرایی و عملیات سیستم‌های مدیریت حرارتی آن‌ها در موثرترین و کارآمدترین روش فراهم می‌کند. کتاب حاضر، برای خوانندگان، اطلاعات لازم برای توسعه یک سسیتم مدیریت حرارتی باتری کارآمد را فراهم می‌کند که می‌تواند عملیات باتری را در محدوده دما و یکنواختی ایده‌آل برای عملیات نگاه دارد، درحالیکه مصرف و هزینه انرژی و اثرات زیست‌محیطی مرتبط را به حداقل می‌رساند.
شیوه به‌کاررفته به‌صورت گام‌به‌گام توضیح داده شده است و شاخص‌های استفاده‌‌شده کلی و گسترده، تا جایی که ممکن است، به‌کار‌برده شده‌اند تا خواننده بتواند تجزیه و ‌تحلیل انجام‌شده را به سیستم‌هایی که بر روی آن‌ها کار می‌کنند، ضمیمه کند.
همچنین این کتاب مدل‌سازی و تجزیه و ‌تحلیل ترمودینامیکی جامعی از سیستم‌های مدیریت حرارتی باتری و همچنین بانک اطلاعاتی هزینه‌های اجزا و تاثیرات زیست‌محیطی را در بر دارد، که می‌تواند برای ایجاد ایده‌های جدید در مورد بهبود طراحی خودروها، مفید باشد.
سال انتشار: 2017  |  476 صفحه  |  حجم فایل: 20 مگابایت  |  زبان: انگلیسی

ادامه توضیحات

تشخیص و رفع اشکال سیستم برق خودرو، الکترونیک، و سیستم‌های کامپیوتری

دسته: مهندسی برق، مهندسی خودرو
تشخیص و رفع اشکال سیستم برق خودرو، الکترونیک، و سیستم‌های کامپیوتری

ویرایش ششم کتاب “تشخیص و رفع اشکال سیستم برق خودرو، الکترونیک، و سیستم‌های کامپیوتری” هردو موضوع برق خودرو و کارایی موتور را پوشش می‌دهد.
این کتاب اصول و کارایی تشخیص عیب و اشکال‌زدایی برق خودرو، سیستم‌های الکترونیکی و کامپیوتری را در سبکی مختصر و روشن و در سطحی از جزئیات که تا حدزیادی با بیشتر متون مشابه فاصله دارد، ارائه می‌دهد.
سال انتشار: 2011  |  528 صفحه  |  حجم فایل: 35 مگابایت  |  زبان: انگلیسی

ادامه توضیحات