تعداد موارد:  17

بیوانفورماتیک با پایتون؛ فراگیری نحوه استفاده از کتابخانه ها و کاربردهای بیوانفورماتیک پایتون مدرن برای انجام تحقیقات پیشرفته در بیولوژی محاسباتی

دسته: برنامه نویسی، بیولوژی، پایتون
بیوانفورماتیک با پایتون؛ فراگیری نحوه استفاده از کتابخانه ها و کاربردهای بیوانفورماتیک پایتون مدرن برای انجام تحقیقات پیشرفته در بیولوژی محاسباتی

سال انتشار: 2018  |  352 صفحه  |  حجم فایل: 25 مگابایت  |  زبان: انگلیسی

ادامه توضیحات