تعداد موارد:  3

سیستم مدیریت کیفیت جهانی؛ بهبود از طریق تفکر سیستمی

دسته: مدیریت
سیستم مدیریت کیفیت جهانی؛ بهبود از طریق تفکر سیستمی

“سیستم مدیریت کیفیت جهانی؛ بهبود از طریق تفکر سیستمی” به شما نحوه درک و پیاده‌سازی یک سیستم مدیریت کیفیت جهانی (GQMS) را برای رسیدن به برتری تجاری در سطح جهانی نشان می‌دهد. این کتاب، هرم برتری تجاری بر پایه سیستم‌های مدیریت در سطح سیستم، سیستم ناب در سطح عملیاتی، روش شش سیگما در سطح تاکتیکی و برتری تجاری در سطح استراتژی را نشان می‌دهد.
در سرتاسر کتاب، نویسنده بر اهمیت روند_شناسایی آن، تعریف، بهبود و استفاده از “نمودار لاک‌پشت” و بسط آن به نمودارهای عرضه، ورودی، پردازش، خروجی و مشتری (SIPOC) تاکید کرده است.
سال انتشار: 2016  |  234 صفحه  |  حجم فایل: 12 مگابایت  |  زبان: انگلیسی

ادامه توضیحات

تفکر سیستمی؛ مدیریت هرج و مرج و پیچیدگی

دسته: مدیریت
تفکر سیستمی؛ مدیریت هرج و مرج و پیچیدگی

در بازار اقتصاد جهانی، کسب و کار ماندگار نمی‌تواند به تک شکل یا وابسته به دیگری بودن محدود شود.
در عوض، موفقیت وابسته به ظرفیت نوسازی خودکار است که به طور خودجوش به ایجاد ساختارها، توابع و فرآیندهای پاسخ به فراز و نشیب‌های چشم انداز کسب و کار می‌پردازد.
اکنون در این ویرایش سوم، سیستم‌های تفکر، تئوری سیستم‌ها و طراحی تعاملی را ترکیب می‌کنند و در محیطی که به طور فزاینده‌ای همراه با هرج و مرج و پیچیدگی است روشی عملی برای تعریف مشکلات و طراحی راه حل‌ها ارائه می‌دهند. نسخه‌ی جاری، به روز شده و شامل تمام فصل‌های جدید در سازماندهی خودکار سیستم‌ها، جامعیت، عملیاتی بودن و تفکر طراحی است.
Gharajedaghi بحران‌های اخیر در سیستم‌های مالی، بازار کار، مسکن و محیط و ارزیابی تأثیر آنها بر سیستم تفکر را پوشش می‌دهد.
وب سایت همراه با این کتاب در www.interactdesign.com در دسترس است.
سال انتشار: 2011  |  376 صفحه  |  حجم فایل: 12 مگابایت  |  زبان: انگلیسی

ادامه توضیحات