تعداد موارد:  11

جبر خطی بزرگ

دسته: ریاضی
جبر خطی بزرگ

جبر خطی بزرگ با استفاده از ماتریس بزرگ ساخته شده است. این ساختارهای جدید را می‌توان در تمام زمینه‌هایی که در آن جبر خطی استفاده می‌شود به‌کار برد. مقادیر مشخصه بزرگ تنها زمانی که ماتریس بزرگ مرتبط یک ماتریس بزرگ قطری مربعی است وجود دارد. قطری‌سازی بزرگ مشابه قطری‌سازی است که به‌ دست می‌آید. این ساختار که تازه معرفی شده را می‌توان در علوم کامپیوتر، زنجیره مارکوف و مدل‌های فازی استفاده کرد.
سال انتشار: 2008  |  294 صفحه  |  حجم فایل: 4 مگابایت  |  زبان: انگلیسی

ادامه توضیحات

الگوریتم های گراف به زبان جبر خطی

دسته: الگوریتم
الگوریتم های گراف به زبان جبر خطی

گراف‌ها یکی از مهمترین انواع داده‌های انتزاعی در علوم کامپیوتر هستند و الگوریتم‌هایی که بر روی آنها عمل می‌کنند، برای زندگی مدرن بسیار مهم هستند. گراف‌ها به دلیل سادگی و عمومیت به‌عنوان ابزار قدرتمندی برای مدل‌سازی مسائل پیچیده، نشان داده شده است. الگوریتم‌های گراف یکی از ارکان ریاضیات، اطلاع‌رسانی پژوهش در زمینه‌های متنوعی مانند بهینه‌سازی ترکیبی، نظریه پیچیدگی و توپولوژی، هستند. الگوریتم‌ها در گراف‌ها به روش‌های بسیاری در جهان امروز، از وب رنکینگ تا شبکه‌های متابولیک، از شبکه‌های المان محدود تا نمودارهای مفهومی به کار می‌روند. “الگوریتم‌های گراف به زبان جبر خطی” اولین کتاب برای پوشش الگوریتم‌های گراف، قابل دسترس برای مهندسان و دانشمندان آموزش‌ندیده در زمینه علوم کامپیوتر، اما با یک پیش‌زمینه قوی در جبر خطی می‌باشد.
سال انتشار: 2011  |  373 صفحه  |  حجم فایل: 5 مگابایت  |  زبان: انگلیسی

ادامه توضیحات

جبر خطی همراه با کاربردها

دسته: ریاضی
جبر خطی همراه با کاربردها

بسیاری از دانشجویان جبر خطی در اواسط ترم به یک دیوار برخورد می‌کنند! پس از گذراندن بخش اول از مدت انجام کارهای محاسباتی بیشتر، آنها برای سختی‌های تفکر مفهومی در محیطی انتزاعی که اغلب بر نمیه دوم دوره متمرکز است؛ آماده نشده‌اند.
“جبر خطی Holt همراه با کاربردها”، مباحث محاسباتی و مفهومی را به‌کلی ترکیب می‌کند. چاره اولیه موضوعات مفهومی در زمینه فضای اقلیدسی به دانشجویان زمان بیشتر و محیطی آشنا که آنها را جذب کند؛ می‌دهد. مفاهیم و موضوعات غالبا توسط کاربردها برای ارائه چارچوب و ایجاد انگیزه، همراه است.
سال انتشار: 2012  |  518 صفحه  |  حجم فایل: 67 مگابایت  |  زبان: انگلیسی

ادامه توضیحات

جبر خطی و کاربردهای آن

دسته: ریاضی
جبر خطی و کاربردهای آن

جبر خطی برای دانشجویان در مراحل اولیه دوره با معرفی و آشناسازی اصولی و پایه قوی، نسبتا آسان است. اما زمانی که مفاهیم انتزاعی معرفی می‌شود، انگار که دانشجویان به یک دیوار آجری برخورد کرده‌اند! به نظر می‌رسد که مدرسان توافق دارند که مفاهیم خاص(مانند استقلال خطی، پوشا، زیرفضا، فضای برداری و تبدیلات خطی) نمی‌توانند به راحتی درک شوند و نیاز به زمان برای تلفیق دارند. David Lay این مفاهیم انتزاعی را در یک محیط آشنا معرفی می‌کند، آنها را به تدریج توسعه می‌دهد و بارها و بارها در طول متن به آنها رجوع می‌کند، به‌طوریکه وقتی در چکیده مورد بحث قرار می‌گیرد؛ این مفاهیم قابل دسترس‌تر می‌شوند.
سال انتشار: 2011  |  576 صفحه  |  حجم فایل: 133 مگابایت  |  زبان: انگلیسی

ادامه توضیحات

حساب دیفرانسیل و انتگرال؛ بخش دوم

دسته: ریاضی
حساب دیفرانسیل و انتگرال؛ بخش دوم

کتاب “حساب دیفرانسیل و انتگرال” نوشته Tom Apostol، یک معرفی حساب دیفرانسیل و انتگرال می‌باشد که تعادلی عالی میان تئوری و تکنیک‌ها ایجاد کرده است.
در این کتاب، انتگرال‌گیری قبل از مشتق‌گیری انجام شده است که برگرفته از مدرن‌ترین متون می‌باشد اما از لحاظ تاریخی نیز صحیح است و بهترین روش برای ایجاد ارتباط صحیح میان انتگرال و مشتق می‌باشد. اثبات تمام قضایای مهم ارائه شده است و قبل از آن مباحث شهودی و هندسی، به طور کلی مطرح شده اند. ویرایش دوم کتاب، برهان‌های با ارزش متوسط را معرفی می‌کند و کاربردهای آنها را بیان می‌کند. همچنین شامل مباحث جبر خطی و تعداد زیادی از تمرین‌های جدید و آسان می‌باشد.این نسخه نیز همانند نسخه اول،‌ هر مفهوم جدید و مهم را در ابتدا از لحاظ تاریخی معرفی می‌کند.
سال انتشار: 1969  |  673 صفحه  |  حجم فایل: 13 مگابایت  |  زبان: انگلیسی

ادامه توضیحات

حساب دیفرانسیل و انتگرال؛ بخش اول

دسته: ریاضی
حساب دیفرانسیل و انتگرال؛ بخش اول

کتاب “حساب دیفرانسیل و انتگرال” نوشته Tom Apostol، یک معرفی حساب دیفرانسیل و انتگرال می‌باشد که تعادلی عالی میان تئوری و تکنیک‌ها ایجاد کرده است.
در این کتاب، انتگرال‌گیری قبل از مشتق‌گیری انجام شده است که برگرفته از مدرن‌ترین متون می‌باشد اما از لحاظ تاریخی نیز صحیح است و بهترین روش برای ایجاد ارتباط صحیح میان انتگرال و مشتق می‌باشد. اثبات تمام قضایای مهم ارائه شده است و قبل از آن مباحث شهودی و هندسی، به طور کلی مطرح شده اند.
ویرایش دوم کتاب، برهان‌های با ارزش متوسط را معرفی می‌کند و کاربردهای آنها را بیان می‌کند. همچنین شامل مباحث جبر خطی و تعداد زیادی از تمرین‌های جدید و آسان می‌باشد.این نسخه نیز همانند نسخه اول،‌ هر مفهوم جدید و مهم را در ابتدا از لحاظ تاریخی معرفی می‌کند.
سال انتشار: 1991  |  666 صفحه  |  حجم فایل: 19 مگابایت  |  زبان: انگلیسی

ادامه توضیحات

جبر خطی؛ تئوری ها و کاربردها

دسته: ریاضی
جبر خطی؛ تئوری ها و کاربردها

این کتاب شامل موضوعات منتخب در زمینه جبر خطی است، که نماینده راه‌حل‌های اخیر درمورد مشکلات وسیع و مشهور در این زمینه را بیان می‌کند.
این کتاب شامل طیف وسیعی از تئوری‌ها و کاربردها در بخشی‌های مختلف جبر خطی است، مانند سیستم‌های خطی، ماتریکس، عملگرها، نامساوی‌ها و غیره.
این کتاب می‌تواند یک منبع قطعی برای محققان، دانشجویان و دانش‌آموزان فارق‌التحصیل در این زمینه باشد.
سال انتشار: 2012  |  260 صفحه  |  حجم فایل: 3 مگابایت  |  زبان: انگلیسی

ادامه توضیحات