تعداد موارد:  3

دیرینه انسان شناسی آسیا؛ از آفریقا تا چین و فراتر از آن

دسته: باستان شناسی، بیولوژی
دیرینه انسان شناسی آسیا؛ از آفریقا تا چین و فراتر از آن

دیرینه انسان‌شناسی عبارت است از شناخت منشأ و گونه‌های نخستین انسان و سیر تکامل آنها به سمت انسان امروز که بر مطالعه‌ی فسیل‌های استخوان انسان متمرکز است.
هدف اصلی این کتاب ارائه‌ی تلفیق به‌روز از وضعیت فعلی دیرینه انسان‌شناسی آسیایی و سوابق آن است. مقالاتی شامل مطالعات دقیق ساختارهای نظری اساسی شامل انسان‌شناسی زیستی و مسیرهای ممکن مهاجرت انسان‌های اولیه، همچنین جزئیات دیگر مقالات باستان‌شناسی و سوابق فسیلی از مناطق خاص را ارائه کرده است. این کتاب توسط گروهی از نویسندگان به منظور ارئه جواب سوالات مربوط به انسان‌شناسی در محدوده‌ی آسیا گردآوری شده است.
دامنه‌ی این کتاب، چنان‌که همه‌ی مناطق عمده‌ی آسیا را پوشش می‌دهد، بسیار گسترده است.
سال انتشار: 2010  |  214 صفحه  |  حجم فایل: 6 مگابایت  |  زبان: انگلیسی

ادامه توضیحات