تعداد موارد:  4

روانشناسی نابهنجاری

دسته: روانشناسی
روانشناسی نابهنجاری

این کتاب فقط درباره انسان‌های نابهنجار نیست بلکه شامل همه ما می‌شود.
Oltmanns و Emery نویسندگان کتاب “روانشناسی نابهنجار” با تمرکز بر تفکر انتقادی و با بررسی موضوعات کلیدی و مفاهیمی که حتی به عنوان تغییر معیارهای تشخیصی باقی خواهند ماند؛‌ دانشجویان را برای DSM-V و فراتر از آن آماده می‌کنند.
در ویرایش هفتم این کتاب، Oltmanns و Emery هردو جنبه علمی و شخصی روانشناسی نابهنجار را در زندگی، با تمرکز بر عادت‌های مبتنی بر شواهد و پژوهش‌های جدید بررسی می‌کنند. آنها با استفاده از مطالعات وسیع، جدیدترین اطلاعات را در زمینه روانشناسی نابهنجار ارائه می‌دهند.
این متن منحصربه فرد مفاهیم بیولوژیکی، روانشانسی و دیدگاه اجتماعی را در یک داستان یکپارچه با هم ادغام می‌کند.
سال انتشار: 2011  |  672 صفحه  |  حجم فایل: 36 مگابایت  |  زبان: انگلیسی

ادامه توضیحات