تعداد موارد:  49

مکانیک کوانتومی در فرم ماتریس

دسته: فیزیک
مکانیک کوانتومی در فرم ماتریس

این کتاب به معرفی مکانیک کوانتومی با شیوه‌های ماتریسی می‌پردازد. مکانیک ماتریسی هایزنبرگ با جزئیات توضیح داده شده است.
معادلات اصلی توسط روش‌های جبری با استفاده از محاسبات ماتریسی حاصل می‌شوند. فقط یک توصیف مختصر از مکانیک موج شرودینگر بیان می‌شود تا هم‌ارزی خود را با روش ماتریس هایزنبرگ نشان دهد.
در بخش اول، توسعه تاریخی نظریه کوانتومی توسط پلانک، بور و سامرفلد، به دنبال ایده‌ها و روش‌های هایزنبرگ، بورن و جردن آمده است. سپس اصل طرد پاولی مورد بحث قرار می‌گیرد. اصل طرد پاولی منجر به ساختار اتم می‌شود. درنهایت، مکانیک کوانتومی نسبیتی دیراک به طور مختصر ارائه می‌شود. هنگامی که الگوریتم‌های عددی با استفاده از نرم‌افزارهای استاندارد همچون MAPLE و Mathematica پیاده‌سازی می‌شوند، به‌کارگیری ماتریس‌ها و معادلات ماتریسی امروزه آسان می‌شود.
سال انتشار: 2017  |  214 صفحه  |  حجم فایل: 3 مگابایت  |  زبان: انگلیسی

ادامه توضیحات

اپتیک کوانتومی برای مهندسین

دسته: فیزیک
اپتیک کوانتومی برای مهندسین

“اپتیک کوانتومی برای مهندسین” معرفی علمی و روشنی در مورد اپتیک کوانتومی توسط نشان‌گذاری برا-کت دیراک با تأکید بر کاربردهای عملی و جنبه‌های اساسی مکانیک کوانتومی مانند اصل عدم قطعیت هایزنبرگ و معادله شرودینگر را فراهم می‌کند. این کتاب:
منشاء تداخل کوانتومی اصول اساسی نور مانند پراش، انکسار و انعکاس را نشان می‌دهد
معرفی روشنی از طریق نشان‌گذاری دیراک برای دامنه احتمال درگیری کوانتومی فراهم می‌کند
کاربردهایی از دامنه احتمال درگیری کوانتومی تا ارتباطات نوری، رمزنگاری کوانتومی، انتقال کوانتومی و محاسبات کوانتومی را توضیح می‌دهد
سال انتشار: 2013  |  446 صفحه  |  حجم فایل: 10 مگابایت  |  زبان: انگلیسی

ادامه توضیحات

مکانیک کوانتومی نسبیتی

دسته: فیزیک
مکانیک کوانتومی نسبیتی

این کتاب نظریه مکانیک کوانتومی نسبیتی را توصیف می‌کند. در این چارچوب پارامتر تحول ثابت جهانی جهت شرح سیر تکامل دینامیکی معرفی شده است. این نظریه قادر به ارائه راه‌حل‌ها برای برخی از مسائل اساسی می‌باشد که در تلاش‌های اولیه برای نظریه کوانتومی نسبیتی ایجاد می‌شوند. در این کتاب، برخی از نظریه‌ها اصلاح شده است، آزمایش Lindner و همکارانش در مورد تداخل در زمان مورد بحث قرار گرفته و به بررسی پایه‌های اساسی مکانیک آماری کلاسیک و کوانتومی نسبیتی پرداخته است و بسیاری موارد دیگر مربوط به این زمینه نیز مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته‌اند.
سال انتشار: 2015  |  218 صفحه  |  حجم فایل: 3 مگابایت  |  زبان: انگلیسی

ادامه توضیحات

فیزیک کوانتوم نور و ماده

دسته: فیزیک
فیزیک کوانتوم نور و ماده

این کتاب به معرفی زمینه کوانتیزه (کوانتش دوم) نور و ماده همراه با کاربردهای آنها در فیزیک اتمی می‌پردازد. فصل اول به‌طور خلاصه منشاء‌های نسبیت خاص و مکانیک کوانتومی و مفاهیم اساسی نظریه کوانتومی اطلاعات و مکانیک آماری کوانتومی را بررسی می‌کند. فصل دوم به کوانتش دوم میدان الکترومغناطیسی اختصاص داده شده است، درحالی‌که فصل سوم عواقب ناشی از کوانتیزه نور در توصیف انتقال الکترومغناطیسی را نشان می‌دهد. فصل چهارم درمورد تجزیه‌وتحلیل چرخش الکترون و به ویژه استنتاج آن از معادله دیراک می‌باشد. فصل پنجم به بررسی اثرات میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی در طیف اتمی (اثرات استارک و زیمان) می‌پردازد. فصل ششم خواص سیستم‌های تشکیل شده توسط بسیاری از ذرات یکسان تعاملی را با معرفی روش تقریبی Hartree-Fock، نظریه تابعی چگالی و تخمین Born-Oppenheimer توصیف می‌کند. در نهایت، در فصل هفتم کوانتش دوم ماده غیر نسبیتی شرح داده می‌شود. در پایان هر فصل چندین حل‌المسائل وجود دارد که می‌تواند به دانشجویان جهت استفاده از مواردی که می‌آموزند کمک کند.
سال انتشار: 2014  |  198 صفحه  |  حجم فایل: 2 مگابایت  |  زبان: انگلیسی

ادامه توضیحات

کنترل سیستم‌های کوانتومی؛ نظریه و روش‌ها

دسته: فیزیک
کنترل سیستم‌های کوانتومی؛ نظریه و روش‌ها

“کنترل سیستم‌های کوانتومی” دیدگاهی نسبت به رویکردهای مدرن برای کنترل تکامل سیستم‌های کوانتومی، با تمرکز بر سیستم‌های کوانتومی باز و بسته فراهم می‌کند. مباحث کتاب جدیدترین تحقیقات در این زمینه و ارائه و خلاصه روش‌های کاربردی را پوشش می‌دهد و به بیشتر جنبه‌های نظری کنترل که از بخش‌های رایج عالی هستند پرداخته است، به‌طوری که این سطح در کتاب‌های درسی دیگر تحت پوشش قرار نگرفته است.
این کتاب نتایج ترکیبی نظریه کنترل و ویژگی‌های سیستم کوانتومی میکروسکوپی می‌باشد. همان‌طور که‌ توسعه فناوری نانو پیشرفت می‌کند. انتظار می‌رود که نظریه کنترل کوانتومی و روش‌هایی که امروزه مطرح می‌شوند ظرف پنج سال در سیستم‌های کوانتومی واقعی سودمند واقع شوند. پیشرفت نظریه کنترل کوانتومی و روش‌ها، بهبود و توسعه اطلاعات کوانتومی، محاسبات کوانتومی و ارتباطات کوانتومی را ارتقاء می‌دهد.
این کتاب برای پژوهشگران، دانشجویان و مهندسان در مهندسی کوانتومی، محاسبات و ارتباطات و اطلاعات کوانتومی، فیزیک کوانتوم و شیمی کوانتومی، افراد علاقه‌مند به تحقیقات در زمینه کنترل سیستم‌های کوانتومی ایده‌آل می‌باشد.
سال انتشار: 2014  |  446 صفحه  |  حجم فایل: 18 مگابایت  |  زبان: انگلیسی

ادامه توضیحات

تونل زنی مکانیک کوانتومی در فیزیک شیمیایی

دسته: فیزیک
تونل زنی مکانیک کوانتومی در فیزیک شیمیایی

کتاب “تونل‌زنی مکانیک کوانتومی در فیزیک شیمیایی” نظریه‌های پایه، به‌همراه نوع اصلی آنها که توسط نویسندگان، توسعه یافته‌اند را ارائه می‌دهد. همچنین متدولوژی‌ها و کاربردهای عددی برای سیستم‌های مولکولی واقعی را فراهم می‌کند.
این کتاب اطلاعاتی ارائه می‌دهد که خوانندگان بتوانند مفاهیم پایه و پویایی پدیده تونل‌زنی چندبعدی را درک کنند و از روش‌های توصیف‌شده برای انواع طیف‌سنجی مولکولی و مسائل پویای شیمایی، استفاده کنند.
این متن بر سه پدیده تونل‌زنی متمرکز است:‌
تقسیم انرژی ‌یا تقسیم تونل‌زنی.
فروپاشی حالت ثبات از طریق تونل‌زنی
اثرات تونل‌زنی در واکنش‌های شیمیایی
سال انتشار: 2013  |  226 صفحه  |  حجم فایل: 3 مگابایت  |  زبان: انگلیسی

ادامه توضیحات

محاسبات کوانتومی و اطلاعات کوانتومی

دسته: ریاضی، علوم کامپیوتر، فیزیک
محاسبات کوانتومی و اطلاعات کوانتومی

کتاب “محاسبات کوانتومی و اطلاعات کوانتومی” به‌‌عنوان یکی از کتاب‌‌های مطرح درزمینه فیزیک، در تمام زمان‌ها، همچنان بهترین کتاب درسی در این رشته علمی مهیج؛ به‌شمار می‌آید.
این کتاب درسی جامع، نتایج قابل توجهی مانند الگوریتم‌های کوانتومی سریع، انتقال اطلاعات کوانتومی، رمزنگاری کوانتومی و اشکال‌زدایی کوانتومی را شرح می‌دهد.
درابتدا، مکانیک کوانتومی و علم کامپیوتر معرفی شده و سپس به شرح رایانه کوانتومی و اینکه چگونه برای حل سریع‌تر مسائل نسبت به کامپیوترهای کلاسیک مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ پرداخته می‌شود.
این کتاب مملو از ارقام و تمرینات متعدد؛ با یک طرز عمل مفصل از اطلاعات کوانتومی به‌ پایان می‌رسد. این کتاب درسی شناخته‌شده برای دوره‌های آموزشی مرتبط با این موضوع، ایده‌آل است و دانشجویان تازه‌کار فارغ‌التحصیل و محققان، در رشته‌های فیزیک، علوم کامپیوتر، ریاضی و مهندسی برق را جذب خواهد کرد.
سال انتشار: 2011  |  702 صفحه  |  حجم فایل: 7 مگابایت  |  زبان: انگلیسی

ادامه توضیحات

فیزیک مکانیک کوانتومی

دسته: فیزیک
فیزیک مکانیک کوانتومی

کتاب “فیزیک مکانیک کوانتومی” با هدف ارائه یک درک خوب از نحوه توصیف جهان مادی توسط مکانیک مواد به دانشجویان، نوشته شده است.
این کتاب نشان می‌دهد که تئوری، به‌طور طبیعی از کاربرد دامنه احتمال تا استنتاج احتمالات حرکت می‌کند.
کتاب پیش‌رو، تاکید می‌کند که حالت‌های ثابت،‌ انتزاع‌های ریاضی غیر فیزیکی هستند که ما را قادر به حل معادله حاکم بر نظریه و معادله وابسته به زمان شرودینگر؛ می‌سازد.
سال انتشار: 2013  |  400 صفحه  |  حجم فایل: 4 مگابایت  |  زبان: انگلیسی

ادامه توضیحات

تئوری میدان کوانتومی

دسته: فیزیک
تئوری میدان کوانتومی

کتاب “تئوری میدان کوانتومی” با ترکیب داده‌های گسترده دانش‌آموزان و روش‌های ابتکاری تدریس، قصد دارد تا فرآیند یادگیری تئوری میدان کوانتومی را به امری آسان‌تر و درنتیجه سریع‌تر، عمیق‌تر و موثرتر برای دانش‌آموزان و مدرسان تبدیل کند.
توضیحات جامع و درعین حال کوتاه در سرتاسر متن دیده می‌شود، هر گام در استنتاج‌ها گنجانده شده است و مرورهایی به‌صورت جامع فراهم شده‌اند. این کتاب بر رویکرد تدریج متعارف، تمرکز می‌کند اما یک فصل معرفی نیز در زمینه انتگرال مسیر ارائه می‌دهد. این کتاب، اصول اساسی تئوری میدان کوانتومی را پوشش می‌دهد سپس الکترودینامیک کوانتومی را کاملا بسط می‌دهد.
سال انتشار: 2013  |  544 صفحه  |  حجم فایل: 29 مگابایت  |  زبان: انگلیسی

ادامه توضیحات

نظریه و کاربردهای مکانیک کوانتومی

دسته: شیمی، فیزیک، مهندسی برق
نظریه و کاربردهای مکانیک کوانتومی

درک مکانیک کوانتومی برای تمام دانشجویان فیزیک، شیمی و مهندسی الکترونیک، حیاتی است اما نیازمند مفاهیم متعدد ریاضی است که جزئیات آن به‌روشنی در کتاب “نظریه و کاربردهای مکانیک کوانتومی” ارائه شده است.
مفاهیم مختلف کتاب از اصول اولیه مشتق شده‌اند بنابراین این کتاب کاربرد خودآموز نیز دارد.
فصل‌هایی با موضوعات تقریب JWKD، نظریه اختلال مستقل از زمان و اثرات میدان مغناطیسی بر وضوح و ریاضیات آسان، بنا شده‌اند.
دو فصل کامل، یک بحث دقیق در زمینه نوسانگر هارمونیک خطی به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین مسائل در مکانیک کوانتومی ارائه می‌دهند. و همچنین سه فصل در زمینه حرکت زاویه‌ای، شرح دقیقی از این مسئله مهم، ارائه می‌دهند
شاید جذاب‌ترین ویژگی این کتاب، توازن عالی میان نظریه و کاربردها و کاربردهای متعددی که در زمینه‌های مختلف مانند اخترفیزیک، فیزیک هسته‌ای، طیف‌سنجی اتمی و مولکولی، فیزیک حالت جامد و کوانتوم به‌خوبی ایجاد شده‌اند، باشد.
سال انتشار: 2004  |  863 صفحه  |  حجم فایل: 24 مگابایت  |  زبان: انگلیسی

ادامه توضیحات

فیزیک کوانتوم اتم، مولکول ها، جامدات،‌ هسته‌ و ذرات

دسته: فیزیک
فیزیک کوانتوم اتم، مولکول ها، جامدات،‌ هسته‌ و ذرات

کتاب “فیزیک کوانتوم اتم، مولکول‌ها، جامدات،‌ هسته‌ و ذرات” یک معرفی مکانیک کوانتوم مقدماتی می‌باشد که به‌روشنی خصوصیات مهمترین سیستم کوانتومی را شرح می‌دهد.
این کتاب بر کاربردهای تئوری تاکید می‌کند و شامل موضوعات جدید در زمینه فیزیک کاربردی، نابودی الکترون-پوزیترون در جامدات و اثر Mossbauer می‌باشد.
همچنین شامل پیوست‌های جدید در زمینه موضوعاتی همچون کریستالوگرافی، توصیف انتگرال فوریه گروه موج و نظریه اختلال مستقل از زمان می‌باشد.
سال انتشار: 1985  |  864 صفحه  |  حجم فایل: 73 مگابایت  |  زبان: انگلیسی

ادامه توضیحات

برنامه نویسی مونت کارلوی کوانتومی

دسته: شیمی، فیزیک
برنامه نویسی مونت کارلوی کوانتومی

کتاب “برنامه‌نویسی مونت کارلوی کوانتومی” دسترسی سریع و جامع به محاسبات کمی در علم مواد را در یک منبع فراهم می‌کند.
نویسندگان کتاب، هم تازه‌واردان و هم محققانی که می‌خواهند با QMC به‌منظور استفاده از آن در تحقیقات خود، آشنا شوند را مورد خطاب قرار داده‌اند.
همچنین، نظریه پایه‌ای مورد نیاز برای اجرای این روش را پوشش می‌دهند و چگونگی انتقال این دانش به محاسبه را توصیف می‌کند.
این کتاب شامل یک مجموعه از مسائل افزایش سختی به‌همراه برنامه‌های مستقل که برای دانلود آزاد در دسترس هستند، می‌باشد.
سال انتشار: 2013  |  296 صفحه  |  حجم فایل: 3 مگابایت  |  زبان: انگلیسی

ادامه توضیحات