تعداد موارد:  7

پیشرفت در مدل سازی داده های پیچیده و روش‌های محاسباتی در آمار

دسته: آمار
پیشرفت در مدل سازی داده های پیچیده و روش‌های محاسباتی در آمار

این کتاب به کار آمارشناسان در صف اول تجزیه و تحلیل آماری داده‌های پیچیده و با بعد بالا پرداخته است و طیف گسترده‌ای از مدل‌های آماری، روش‌ها و برنامه‌های کاربردی ویژه کامپیوتر را ارائه می‌دهد. از جمله استنتاج شبکه‌ای از تجزیه و تحلیل داده‌های با بعد بالا؛ تحولات جدید برای راه‌اندازی داده‌های پیچیده؛ تجزیه و تحلیل رگرسیون برای اندازه‌گیری ریسک اعتباری کوچک؛ روش‌های آماری برای تحقیقات بر روی پویایی ژنوم انسان؛ استنباط در تنظیمات غیراقلیدسی و شکل‌دادن به داده‌ها؛ روش بیزین برای قابلیت اطمینان و تجزیه و تحلیل داده‌های پیچیده و .
سال انتشار: 2014  |  210 صفحه  |  حجم فایل: 5 مگابایت  |  زبان: انگلیسی

ادامه توضیحات