تعداد موارد:  8

سازه های کامپوزیت؛ طراحی، مکانیک، تحلیل، ساخت و آزمایش

دسته: مهندسی عمران
سازه های کامپوزیت؛ طراحی، مکانیک، تحلیل، ساخت و آزمایش

هدف اصلی این کتاب این است که شکاف موجود در مبحث سازه‌های کامپوزیت را با ارائه مفاهیم در مورد کامپوزیت‌ها، با شیوه‌های یکپارچه و متعادل پر کند و خواننده را به گستره وسیعی از فعالیت‌های مربوط به توسعه محصول کامپوزیتی برساند. این کتاب شامل دانش کاملی برای توسعه محصول کامپوزیتی ازجمله طراحی، تحلیل، ساخت و آزمایش آن می‌باشد.
این مجموعه دارای 14 فصل است که به دو بخش تقسیم می‌شود، بخش اول مکانیک، روش‌های تحلیل در کامپوزیت و روش‌های اساسی محدود را توصیف می‌کند و بخش دوم مواد، روش‌های تولید، طراحی و آزمایش‌های مخرب و غیرمخرب را نشان می‌دهد.
سال انتشار: 2017  |  448 صفحه  |  حجم فایل: 129 مگابایت  |  زبان: انگلیسی

ادامه توضیحات

روش‌های احتمالی در تئوری سازه ها؛ مقاومت مواد، ارتعاشات تصادفی و انحنای تصادفی

دسته: مهندسی عمران
روش‌های احتمالی در تئوری سازه ها؛ مقاومت مواد، ارتعاشات تصادفی و انحنای تصادفی

اولین نسخه این کتاب بیش از سه دهه قبل پدید آمد. این کتاب نسخه سوم آن است که اصلاح شده و گسترش یافته است.
ایده اصلی این کتاب بر پایه سه موضوع قرار گرفته است، مقاومت احتمالی مواد، ارتعاشات تصادفی و انحنای تصادفی که در یک مجموعه واحد ارائه می‌شوند. در واقع، در کتاب‌های تخصصی مختلف، این سه مضمون به صورت جداگانه بیان می‌شوند.
در اینجا، خواننده پیوستگی واقعی را بین موضوعات احساس می‌کند که در نهایت هر آنچه که در ارتباط با شرایط عملیاتی سازه مورد نیاز است را درک خواهد کرد.
سال انتشار: 2017  |  400 صفحه  |  حجم فایل: 66 مگابایت  |  زبان: انگلیسی

ادامه توضیحات

مکانیک سازه؛ مدل سازی و تحلیل اسکلت ها و خرپاها

دسته: مهندسی عمران
مکانیک سازه؛ مدل سازی و تحلیل اسکلت ها و خرپاها

این کتاب درسی، نظریه بنیادین مکانیک سازه و مدل‌سازی و تحلیل اسکلت و سازه‌های خرپایی را پوشش داده است.
این کتاب درباره مدل‌سازی و تحلیل خرپاها و اسکلت‌ها با استفاده از یک ماتریس سیستماتیک فرمول‌بندی‌شده روش جابحایی با زبان و تاثیر‌پذیری از روش المان محدود، بحث کرده است. ماتریس‌های عنصر، از راه حل‌های تحلیلی تا معادلات دیفرانسیل برقرار می‌باشند.
سال انتشار: 2016  |  341 صفحه  |  حجم فایل: 12 مگابایت  |  زبان: انگلیسی

ادامه توضیحات