تعداد موارد:  3

سفر کوتاه از کوارک تا کیهان

دسته: نجوم و کیهان شناسی
سفر کوتاه از کوارک تا کیهان

این کتاب خواننده را به یک سفر کوتاه بر ساختار ماده می‌برد و خواص اصلی آنها را که می‌تواند حتی در سطح کمی با حداقل پیش زمینه‌ای از دانش به دست آید نشان می‌دهد. گذشته‌ از این‌، برخی از مباحث فیزیک و ریاضیات دبیرستان، شامل سه علم بنیادی یعنی نظریه‌ی اتم، دوگانگی موج ذره، و به حداقل رساندن انرژی به عنوان شرط تعادل در فصل‌های ۱ تا ۳ ارائه شده است.
به‌کارگیری تحلیل ابعادی و به قول فاینمن ثابت جهانی همراه با کمی تخیل و تفکر، اجازه می‌دهد تا اشتقاق میان‌بر شگفت انگیز از چندین نتیجه‌ی مختلف کمی در مورد ساختار ماده حاصل شود. انتظار می‌رود این کتاب برای محققان در فیزیک، علم مواد، شیمی و مهندسی ایجاد انگیزه کند.
سال انتشار: 2011  |  159 صفحه  |  حجم فایل: 2 مگابایت  |  زبان: انگلیسی

ادامه توضیحات

کوارک ها؛ توسعه فیزیک ذرات بنیادی

دسته: فیزیک
کوارک ها؛ توسعه فیزیک ذرات بنیادی

کتابی عمومی با تکیه بر موارد تاریخی درباره‌ی توسعه فیزیک ذرات بنیادی.
در این کتاب چگونگی رشد و توسعه فیزیک ذرات بنیادی در 50 سال گذشته و پیشرفت تاریخی ایده‌هایی که فکر دانشمندان را درباره ذرات تشکیل دهنده ماده تغییر داد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نویسنده کتاب با تعدادی از مبتکران ایده ذرات بنیادی که سهم با ارزشی در آن داشته‌اند، معاشرت و همکاری داشته است.
در اینجا او توضیحاتی به صورت اول شخص درباره برخی از پیشرفت‌های مهم این نظریه بیان می‌کند.
سال انتشار: 1985  |  240 صفحه  |  حجم فایل: 8 مگابایت  |  زبان: انگلیسی

ادامه توضیحات