درباره ما


 

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه بر نگذرد

خداوند نام و خداوند جای

خداوند روزی ده رهنمای

خداوند کیوان و گردون سپهر

فروزنده ماه و ناهید و مهر

ز نام و نشان و گمان برترست

نگارنده بر شده پیکرست

به بینندگان آفریننده را

نبینی مرنجان دو بیننده را

نیابد بدو نیز اندیشه راه

که او برتر از نام و از جایگاه

سخن هر زین گوهران بگذرد

نیابد بدو راه جان و خرد

خرد گر سخن برگزیند همی

همان را گزیند که بیند همی

ستودن نداند کس او را چو هست

میان بندگی را ببایدت بست

خرد را و جان را همی سنجد اوی

در اندیشه ی سخته کی گنجد او

بدین آلت رای و جان و زبان

ستود آفریننده را کی توان

به هستیش باید که خستو شوی

ز گفتار بی کار یکسو شوی

پرستنده باشی و جوینده راه

به ژرفی به فرمانش کردن نگاه

توانا بود هر که دانا بود

ز دانش دل پیر برنا بود

از این پرده برتر سخن گاه نیست

ز هستی مر اندیشه را راه نیست

 

چه زیباست سخن آغازین سلطان سخن، حکیم ابولقاسم فردوسی. کسی که به پیروی از آئین خردورزی، توانمندی و بزرگی را در دانایی می‌داند و با نام خداوند جان و خرد عظمت و زیبایی این دانایی را به تصویر می‌کشد. فرهنگ و آئین ایرانیان نیز همواره در پی پویایی و بالندگی بوده و این نیز میسر نمی‌شود مگر با خردورزی و دانش اندوزی. با این اندیشه بود که ایرانیان توانستند در سده‌های پی‌درپی یکه‌‌تاز ادب و فرهنگ در جهان باستان باشند. در حقیقت‌ خردورزی، رکن اصلی بینش و فرهنگ ایرانی است. در فرهنگ ایرانی انسان خردمند همواره کوشش بر یادگیری و پیشرفت و دانش‌اندوزی دارد و انسانی که دارای خرد و دانش باشد، درک بهتری از جهان پیرامون خود و آفرینش را خواهد داشت. چون کسانی که همواره و از دیرباز به جامعه انسانی و جهان آفرینش خدمت کرده و بر بالندگی آن افزوده‌اند، انسان‌هایی خردمند و دانا بوده‌اند که زندگی خود را صرف فراگیری دانش و معرفت ساخته‌اند. درک جهان هستی بدون دانش امکان‌پذیر نیست و ابزار این دانش خرد است که خداوند آن را به آدمی بخشیده است. جای خوشبختی و بالیدن است که ایرانیان نخستین اقوامی بوده‌اند که به این مهم پی برده‌اند و برای آن ارزش قایل شده و به دیگر اقوام جهان آموخته‌اند.

در گذشته همواره یکی از مهم‌ترین و بهترین آموزه‌ها و پند و اندرزهای بزرگان و فرزانگان به مردم، پیروی از خرد و دانش بوده‌ است. این فرهنگ همچنان نیز در بین ایرانیان جاری است و همواره گفتار نخست بزرگان به کودکان و جوانان در جامعه ایرانی گرایش به خردورزی و دانش‌اندوزی است.

مجموعه بر بالهای کتاب در نظر دارد در حد توان خود، در مسیر ارائه محتوای علمی و فنی تولیدشده در سطح جهان علمی امروز گام بردارد. امروزه بر خلاف گذشته، استقلال و آزادی هر کشوری در راستای تولید محتوای علمی و دستاوردهای فنی خود و عدم وابستگی به بیگانگان می‌باشد. به امید روزی که سهم کشورمان در تولید علم، دانش و فناوری روز دنیا به حدی باشد که در همه شاخه‌ها، دنیا منتظر دستاوردهای علمی ایرانیان باشد.

ارسال دیدگاه


 (الزامی)  (الزامی)
ایمیل شما نزد مدیر سایت محفوظ بوده و برای عموم نمایش داده نخواهد شد.