مجموعه هجدهم کتاب‌های مهندسی عمران؛ مهندسی محیط زیست

دسته: فروشگاه، مجموعه‌های مهندسی عمران، مهندسی عمران، مهندسی محیط زیست

مهندسی عمران محیط زیست یکی از شاخه‌های مهندسی عمران است که با هدف طراحی، ساخت‌وساز و تعمیر و نگهداری از محیط فیزیکی، به حمایت از اقتصاد جهانی، تامین سلامت و ایمنی از جوامع مختلف و بطور کلی حفظ و بهبود محیط زیست و ارتقاء کیفیت کلی زندگی پرداخته و به‌همین‌منظور به نظارت بر اجرای انواع پروژه‌های زیست‌محیطی نظیر شناخت و کنترل آلودگی منابع آب، خاک و هوا، طراحی تاسیسات آب و فاضلاب، کنترل آلودگی حاصل از مواد زائد جامد و برنامه‌ریزی و مدیریت طرح‌های زیست‌محیطی می‌پردازد.
امروزه با توجه به مشکلات جوامع پیشرفته و صنعتی نظیر آلودگی هوا، آلودگی صوتی، زباله‌ها و ضایعات صنعتی و کشاورزی، تغییرات آب و هوا، کیفیت منابع آب و کنترل آب و فاضلاب، این علم از اهمیت زیادی برخوردار است.
این مجموعه آرشیو بی‌نظیری شامل بیش از 350 کتاب در زمینه مهندسی محیط زیست و در موضوعات اصول و مبانی مهندسی محیط زیست، ساخت‌وساز پایدار، ساختمان سبز، معماری پایدار، تغییرات آب و هوا، ساختمان پایدار، بام سبز، انرژی سبز، کنترل آلودگی محیط، خانه‌های خورشیدی، انرژی خورشیدی، تغییر اقلیم و منابع آب، توسعه پایدار، اقلیم و هیدرولوژی، مدیریت جنگل، ساخت‌وساز چشم‌انداز، اکولوژی مصالح ساختمانی، بهینه‌سازی مصرف انرژی، هیدرولیک محیط زیست، منابع آب و محیط زیست، ژئوتکنیک زیست‌محیطی، هیدرولوژی و محیط زیست، کنترل کیفیت آب، مدیریت آب و فاضلاب، انرژی پایدار، انرژی بادی، اقلیم سرد، کنترل آلودگی هوا، آب و خاک، منابع آب زیرزمینی، هندبوک‌ها، فرهنگ لغات و بسیاری از موارد مرتبط دیگر می‌باشد که با تلاش فراوان گردآوری شده و به همه متخصصان و مهندسان محیط زیست تقدیم خواهد شد.

توضیحات بیشتر…

مجموعه هفدهم کتاب‌های مهندسی عمران؛ تاسیسات آب و فاضلاب

دسته: فروشگاه، مجموعه‌های مهندسی عمران، مهندسی عمران

مهندسی تاسیسات آب و فاضلاب شاخه‌ای از مهندسی عمران است که به مطالعه، طراحی، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری و مدیریت شبکه‌ها و تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب می‌پردازد. این فرآیندها شامل کنترل کیفیت منابع آب، فرآیندهای مختلف تصفیه آب و فاضلاب، شبکه‌های انتقال و توزیع در تصفیه‌خانه‌های آب، شبکه‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی و فاضلاب، تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، استفاده از فاضلاب‌های تصفیه‌شده و تجزیه و تحلیل اثرات زیست‌محیطی و آزمایشات فیزیکی، شیمیایی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب می‌باشند.
امروزه به دلیل مشکلات آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی و فاضلاب‌های صنعتی و ضرورت تامین و انتقال آب مورد نیاز جوامع شهری و صنعتی، شناسایی مسائل آب و فاضلاب و بهره‌برداری بهینه از تاسیسات آن‌ها از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد.
این مجموعه آرشیو بی‌نظیری شامل بیش از 200 کتاب در زمینه تاسیسات آب و فاضلاب و در موضوعات اصول و مبانی مهندسی تاسیسات آب و فاضلاب، سیستم‌ها و تکنولوژی‌های تصفیه آب و فاضلاب، طراحی لوله‌کشی، سیستم‌های توزیع آب، مدیریت آب و فاضلاب، تصفیه فاضلاب‌های صنعتی، تصفیه آب، کنترل و تصفیه آب‌های زیرزمینی، تصفیه آب صنعتی، کیفیت آب، رسوب‌گذاری در مخزن، خطوط لوله دریایی، خوردگی در لوله‌ها و فلزات، مهندسی رسوب، مکانیک سیالات، دینامیک سیالات، سیالات محاسباتی، هندبوک‌ها، فرهنگ لغات و بسیاری از موارد مرتبط دیگر می‌باشد که با تلاش فراوان گردآوری شده و به همه متخصصان و مهندسان آب و فاضلاب تقدیم خواهد شد.

توضیحات بیشتر…

مجموعه شانزدهم کتاب‌های مهندسی عمران؛ مهندسی آب، هیدرولوژی، هیدرولیک

دسته: فروشگاه، مجموعه‌های مهندسی عمران، مهندسی عمران، مهندسی محیط زیست

مهندسی آب یکی از شاخه‌های مهندسی عمران است که به مطالعه و بررسی درباره شناخت منابع و نیازهای آبی، کنترل و بهسازی کیفیت منابع آب، ذخیره‌سازی، کنترل، انتقال، انحراف و توزیع، بهره‌برداری و مدیریت منابع آب و برنامه‌ریزی در سطوح مختلف پروژه‌های آبی می‌پردازد.
این علم با دیگر بخش‌های مهندسی عمران مانند هیدرولوژی و هیدرولیک، مهندسی سد، ژئوتکنیک و مکانیک خاک، مهندسی سازه و محیط زیست ارتباط نزدیکی دارد. به دلیل نقش و اهمیت آب و منابع آبی در توسعه کشاورزی، صنعت و عمران، صنعت آب در بسیاری از کشورها دارای جایگاه بسیار مهمی می‌باشد.
این مجموعه آرشیو بی‌نظیری شامل بیش از 400 کتاب در زمینه مهندسی آب، هیدرولوژی و هیدرولیک و در موضوعات اصول و مبانی مهندسی آب، هیدرولوژی و هیدرولیک، کنترل کیفیت منابع آب، مهندسی محیط زیست، فاضلاب‌های سطحی، هیدرولوژی زیرسطحی، سنجش از راه دور، دینامیک سیالات، مهندسی منابع آب، هیدرولوژی آب‌های زیرزمینی، هیدرولیک آب‌های زیرزمینی، سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی، هیدرولیک محاسباتی، توسعه پایدار منابع آب، هیدرولوژی سطحی، هیدرولوژی مهندسی، مدیریت حوزه آبخیز، طراحی هیدرولیکی سازه‌ها، مدل‌سازی هیدرولیکی، شکست هیدرولیکی، اصلاح آب‌های زیرزمینی، آب‌های زیرزمینی عمیق و کم‌عمق، مدل‌سازی آب‌های زیرزمینی، آلودگی آب‌های زیرزمینی، کنترل آب‌های زیرزمینی، اصلاح خاک‌های آلوده، تغییرات آب‌وهوا،‌ سیالات محاسباتی، مکانیک سیالات،‌ حفاظت از آب، هیدروژئولوژی، تحلیل سیستم منابع آب، نمک‌زدایی آب، مهندسی ژئوتکنیک،‌ اندرکنش آب و سازه،‌ سیستم‌های توزیع آب، ضدآب‌سازی ساختمان، هیدرولیک سد، روش‌های حفاری،‌ استفاده مجدد از آب، سیستم آب‌رسانی، مدیریت آب، تصفیه آب،‌ زهکشی،‌ رسوب‌گذاری در مخزن، تصفیه آب صنعتی،‌ آبشستگی، مهندسی رسوب،‌ روش‌های آماری در هیدرولوژی، تولید آب سالم، هندبوک‌ها، فرهنگ لغات و بسیاری از موارد مرتبط دیگر می‌باشد که با تلاش فراوان گردآوری شده و به همه متخصصان و مهندسان آب و هیدرولوژی تقدیم خواهد شد.

توضیحات بیشتر…

مجموعه پانزدهم کتاب‌های مهندسی عمران؛ مهندسی سازه‌های دریایی، مهندسی ساحل

دسته: فروشگاه، مجموعه‌های مهندسی عمران، مهندسی دریایی، مهندسی عمران

مهندسی سازه‌های دریایی شاخه‌ای از مهندسی عمران است که به طراحی و ساخت سازه‌های مختلف دریایی و ساحلی مانند انواع سکوها، اسکله‌ها و تاسیسات و تجهیزات بندری می‌پردازد. این سازه‌ها شامل سازه‌های دور از ساحل مانند سکوهای نفتی، سکوهای تفریحی و خطوط لوله کف دریا و سازه‌های ساحلی و نزدیک به ساحل مانند اسکله‌های فولادی و بتنی، موج‌شکن‌ها، خطوط لوله ساحلی و کلیه تاسیسات بندری می‌باشند.
امروزه این علم با توجه با مسائلی از قبیل افزایش سطح آب دریاها و لزوم حفاظت از سواحل در برابر فرسایش، نیاز به ساخت سازه‌های نرم و سخت تفریحی و احیاء سواحل و حفاظت از آن‌ها در برابر طوفان، از اهمیت زیادی برخوردار است.
این مجموعه آرشیو بی‌نظیری شامل بیش از 140 کتاب در زمینه مهندسی سازه‌های دریایی و مهندسی ساحل و در موضوعات اصول و مبانی مهندسی سازه‌های دریایی، خطوط لوله دریایی، انرژی بادی، سازه‌های بتنی دریایی، سازه‌های فولادی دریایی، ارزیابی ریسک تاسیسات دریایی، سازه‌های ساحلی، انرژی باد ساحلی و فراساحلی، مهندسی بندر، سکوهای دریایی، سونامی اقیانوس هند،‌ مهندسی اقیانوس، مهندسی رودخانه، آب‌های عمیق، مکانیک سیالات، نیروی امواج، دینامیک سازه‌های دریایی، هیدرودینامیک سازه‌های دریایی، هیدرولیک دریا، طراحی و مدل‌سازی سازه‌های دریایی، جریان کانال باز، تاسیسات نفت و گاز دریایی، مخازن تحت فشار، حفاری دریایی، خوردگی سازه‌های دریایی، تعمیرات و نگهداری سازه‌های دریایی، دیوارهای اسلکه، هندبوک‌ها، فرهنگ لغات و بسیاری از موارد مرتبط دیگر می‌باشد که با تلاش فراوان گردآوری شده و به همه متخصصان و مهندسان سازه‌های دریایی تقدیم خواهد شد.

توضیحات بیشتر…

مجموعه چهاردهم کتاب‌های مهندسی عمران؛ نقشه برداری، فتوگرامتری، ژئودزی

دسته: GPS، زمین شناسی، فروشگاه، مجموعه‌های مهندسی عمران، مهندسی عمران

مهندسی نقشه‌برداری شاخه‌ای از مهندسی عمران است که با استفاده از علم ریاضیات، هندسه و فیزیک، به مطالعه زمین و اندازه‌گیری دقیق و تعیین موقعیت نسبی یا مطلق عوارض روی سطح زمین می‌پردازد. این علم به علت وسعت زیاد و کاربردهای متنوع آن، شاخه‌های مختلفی را در بر دارد و در بسیاری از بخش‌های مهندسی عمران و نیز برخی از علوم دیگر همچون زمین‌شناسی، معماری و شهرسازی، علوم نظامی، باستان‌شناسی، کشاورزی و محیط زیست کاربرد فراوانی دارد.
امروزه با پیشرفت و توسعه علم و استفاده از فناوری‌هایی نظیر ماهواره‌ها و نرم‌افزارهای تخصصی در نقشه‌برداری، این علم پیشرفت فراوانی نموده و در طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی بزرگ نقش مهمی دارد.
این مجموعه آرشیو بی‌نظیری شامل بیش از 150 کتاب در زمینه نقشه‌برداری، فتوگرامتری، ژئودزی و در موضوعات اصول و مبانی نقشه‌برداری، سنجش از راه دور، فناوری GIS، نقشه‌نگاری، فتوگرامتری، ژئودزی ماهواره‌ای، ژئودزی هندسی، سیستم تعیین موقعیت جهانی، سامانه ماهواره‌ای ناوبری جهانی، بررسی ساختمان، مدیریت منابع آب، ژئودینامیک، پردازش تصویر، محاسبه مساحت، مدل‌سازی سه‌بعدی، طراحی نقشه، هندبوک‌ها، فرهنگ لغات و بسیاری از موارد مرتبط دیگر می‌باشد که با تلاش فراوان گردآوری شده و به همه متخصصان و مهندسان نقشه‌برداری تقدیم خواهد شد.

توضیحات بیشتر…

مجموعه سیزدهم کتاب‌های مهندسی عمران؛ مهندسی زلزله

دسته: فروشگاه، مجموعه‌های مهندسی عمران، مهندسی عمران

مهندسی زلزله شاخه‌ای از مهندسی عمران است که با استفاده از دانش‌ها و فنون گوناگون به مطالعه و بررسی تاثیرات نیروها و بارهای ناشی از وقوع زلزله‌های احتمالی بر سازه‌ها و ساختمان‌ها پرداخته تا با طراحی، ساخت و نگهداری سازه‌هایی با اطمینان بالاتر، خسارات وارد آمده بر آن‌ها را به حداقل برساند.
مهندسی زلزله با تحلیل دینامیکی و مطالعه رفتار لرزه‌ای انواع سازه‌های آبی و خاکی و صرف مصالح، امکانات فنی و منابع مالی بیشتر در تلاش است تا با ساخت سازه‌هایی کاملا مقاوم در برابر زلزله‌های مهیب، از فروریختن کامل سازه‌ها حتی در شرایط نسبتا بحرانی جلوگیری نماید.
این مجموعه آرشیو بی‌نظیری شامل بیش از 190 کتاب در زمینه مهندسی زلزله و در موضوعات اصول و مبانی مهندسی زلزله، طراحی لرزه‌ای، مقاوم‌سازی ساختمان‌ها، سازه‌های فلزی، ژئوتکنیک لرزه‌ای، کاهش خسارات ناشی از زلزله،‌ زلزله‌شناسی، ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله،‌ دینامیک سازه‌ها،‌ بارهای ناشی از زلزله، سونامی، دینامیک خاک، بارهای لرزه‌ای، مهندسی پل، اثر زلزله بر سدها، مهندسی قابلیت اعتماد، کوه‌های آتش‌فشان، روش اجزا محدود، آنالیز مودال، مقالات، هندبوک‌ها، فرهنگ لغات و بسیاری از موارد مرتبط دیگر می‌باشد که با تلاش فراوان گردآوری شده و به همه متخصصان و مهندسان زلزله تقدیم خواهد شد.

توضیحات بیشتر…

مجموعه دوازدهم کتاب‌های مهندسی عمران؛ تکنولوژی بتن، مواد و مصالح ساخت‌وساز

دسته: فروشگاه، مجموعه‌های مهندسی عمران، مهندسی عمران

مواد و مصالح ساخت‌وساز، کلیه مواد و ترکیباتی هستند که در ساخت انواع سازه‌های عمرانی بکار برده می‌شوند. این مواد از دیرباز بصورت طبیعی و یا در ترکیب از مواد مختلف نقش مهمی در استحکام، دوام و زیبایی ساختمان‌ها و سازه‌ها داشته‌اند و تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون دسترسی به مواد اولیه، شرایط اقلیمی، فرهنگی و زیست‌محیطی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
امروزه در نتیجه پیشرفت علم و فناوری، تولید و استفاده از مواد و مصالح نوین ساختمانی به یک صنعت بسیار بزرگ تبدیل شده و بسیاری از ساختمان‌ها و سازه‌ها با استفاده از جدیدترین مواد و مصالح ساختمانی حاصل از دستاوردها و تکنولوژی‌های پیشرفته، ساخته می‌شوند.
این مجموعه آرشیو بی‌نظیری شامل بیش از 380 کتاب در زمینه تکنولوژی بتن، مواد و مصالح ساخت‌وساز و در موضوعات اصول و مبانی تکنولوژی بتن، مواد و مصالح ساخت‌وساز، تکنولوژی بتن پیشرفته، سازه‌های هوشمند، مواد هوشمند، علم و تکنولوژی مواد، تکنولوژی سیمان، مصالح ساختمانی، ساخت‌و‌ساز سازگار با محیط زیست، بتن سازه‌ای، خواص بتن، خواص آسفالت، مقاومت مصالح، مهندسی مواد، شیمی سیمان، سازه‌های بتن آرمه، مواد کامپوزیت، مقاومت مواد، مقاومت بتن، مواد سیمانی، مواد ساخت‌یافته پیشرفته، مصالح ساختمانی، دوام بتن، رفتار دینامیکی مواد، مواد چندمنظوره، مواد گرانول، نانومواد، مواد آلی، بتن پیش‌تنیده، مواد زائد، مکانیک کامپوزیت مواد، کامپوزیت پلیمری، کامپوزیت FRP، سازه‌های کامپوزیتی، کامپوزیت فولاد، کامپوزیت بتن-فولادی، فیبرهای پلیمری تقویت‌شده، نانوکامپوزیت‌های پلیمری، مرمت و بازسازی بتن، عناصر سازه‌ای، سنگدانه‌ها، شکستگی بتن، خوردگی بتن، خوردگی فولاد در بتن، تحلیل المان محدود، پلاستیسیته بتن، مکانیک کاربردی، فناوری بتن مدرن، بتن‌های با عملکرد بالا، بتن سبک، نانوتکنولوژی، طرح اختلاط بتن، مهندسی ژئوتکنیک، خواص بتن، هندبوک‌ها، فرهنگ لغات و بسیاری از موارد مرتبط دیگر می‌باشد که با تلاش فراوان گردآوری شده و به همه متخصصان و مهندسان عمران تقدیم خواهد شد.

توضیحات بیشتر…

مجموعه یازدهم کتاب‌های مهندسی عمران؛ ساختمان‌سازی

دسته: فروشگاه، مجموعه‌های مهندسی عمران، مهندسی عمران

ساختمان‌ها از دیرباز به عنوان یکی از اساسی‌ترین نیازهای انسان و سرپناهی برای کار و زندگی و تامین آرامش و امنیت، دارای اهمیت بسیار فراوانی بوده‌اند. ساختمان‌سازی و ساخت‌وساز نیز همواره به عنوان یکی از زمینه‌های اصلی فعالیت در مهندسی عمران، جایگاه علمی، اقتصادی و صنعتی مهمی داشته و با بسیاری از مباحث و موضوعات کاربردی این علم ارتباط نزدیکی دارد.
امروزه بواسطه پیشرفت علم و فناوری‌های مختلف در تولید انواع مصالح ساختمانی و شیوه‌های جدید در اجرای عملیات ساخت‌وساز، این صنعت عظیم دارای جایگاهی ویژه در توسعه کشورها و جوامع بوده و مشاغل بسیار زیادی با آن مرتبط است.
این مجموعه آرشیو بی‌نظیری شامل بیش از 600 کتاب در زمینه ساختمان‌سازی و در موضوعات اصول و مبانی ساختمان‌سازی، تاریخ ساختمان‌سازی، ساختمان‌های بتنی، طراحی ساختمان، ساخت‌وساز ساختمان، مصالح ساختمانی، برآورد هزینه‌های ساختمانی، مدل‌سازی اطلاعات ساختمان، خدمات ساختمانی، طراحی لرزه‌ای ساختمان‌ها، ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله، ساختمان‌های قدیمی، طراحی ساختمان‌های پایدار، ساختمان‌های سبز، سیستم‌های HVAC، ساختمان‌های بلند، تعمیر و نگهدای ساختمان، مقررات ساختمانی، دوام مصالح ساختمانی، آسیب‌شناسی ساختمان، مقررات ملی ساختمان، ساختمان‌های آپارتمانی، ساخت‌وساز در فضای مجازی، اثرات انفجار بر ساختمان‌ها، آکوستیک ساختمان، ساختمان‌های تاریخی، قراردادهای ساختمانی، نوسازی ساختمان، حفاظت از ساختمان، علم ساختمان، سیستم‌های ساختمانی، فناوری‌های ساختمانی، ساختمان‌های هنرهای نمایشی، پیمان‌کاران ساختمانی، ساختمان‌های شهری، تجهیزات ساختمانی، ساختمان‌های مقاوم در برابر انفجار، مصالح ساختمانی سازگار با محیط زیست، ممیزی انرژی ساختمان، سیستم‌های کنترل ساختمان، ساختمان‌های شیشه‌ای، ساختمان‌های فلزی، ساختمان‌های صنعتی، سنگ‌های ساختمان، ساختمان‌های بلوک کاهی، ساختمان‌های هوشمند، ساختمان‌های خورشیدی، پوشش ساختمان، طراحی بتن آرمه، ساخت‌وساز پایدار، ساخت‌وساز کامپوزیت، طراحی شمع، ساخت‌و‌ساز مسکونی، منظره‌سازی، ساخت‌و‌ساز مدرن، مدیریت پروژه، مدیریت ساخت‌و‌ساز، ساخت‌و‌ساز نیروگاه، بام سبز، ساخت‌وساز شهری، مقاومت مصالح، تاسیسات لوله‌کشی، تهویه مطبوع ساختمان، ساختمان‌های انرژی صفر، نمای ساختمان، مهندسی ایمنی آتش، طراحی داخلی ساختمان، سندرم ساختمان بیمار، نورپردازی ساختمان، هندبوک‌ها، فرهنگ لغات و بسیاری از موارد مرتبط دیگر می‌باشد که با تلاش فراوان گردآوری شده و به همه متخصصان و مهندسان عمران تقدیم خواهد شد.

توضیحات بیشتر…

مجموعه دهم کتاب‌های مهندسی عمران؛ مدیریت ساخت

دسته: فروشگاه، مجموعه‌های مهندسی عمران، مدیریت، مهندسی عمران

مدیریت ساخت یکی از شاخه‌های مهندسی عمران است که به برنامه‌ریزی، هدایت، اجرا، کنترل و مدیریت پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وساز می‌پردازد. متخصصان و مدیران ساخت، ضمن آشنایی با مهارت‌های فنی و مهندسی مرتبط با فعالیت‌های مهندسی عمران، با استفاده از مهارت‌های مدیریتی موجود در این رشته به هدایت و مدیریت منابع انسانی و مالی در فرآیند انجام پروژه‌ها می‌پردازند.
امروزه مدیریت ساخت در جهت ارتقاء کیفیت و کاهش مدت و هزینه انجام پروژه‌ها و نیز اجرای دقیق طراحی و ساخت سازه‌های مهم مانند پل‌ها، سدها، بنادر و سازه‌های دریایی، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها، ساختمان‌ها و مجتمع‌های بزرگ و بسیاری سازه‌های دیگر، نقش مهمی را دارا می‌باشد.
این مجموعه آرشیو بی‌نظیری شامل بیش از 320 کتاب در زمینه مدیریت ساخت و در موضوعات اصول و مبانی مدیریت ساخت، مدیریت پروژه، مدیریت زیرساخت، مدیریت ایمنی، مدیریت ریسک، مدیریت پل، مدیریت پروژه‌های ساخت‌و‌ساز، مدیریت عملکرد، مدیریت کیفیت پروژه، قراردادهای ساخت‌و‌ساز، قراردادهای پیمان‌کاری ساختمان، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، برآورد هزینه، برنامه‌ریزی ساخت‌وساز، برنامه‌ریزی شهری، برنامه‌ریزی سیستم‌های حمل‌ونقل، برنامه‌ریزی و طراحی فرودگاه، ارزیابی ریسک، کاهش خطر، ایمنی ساختمان‌ها در برابر حریق، مدل‌سازی اطلاعات ساختمان، روش‌های ساخت و ساز، مدیریت مالی و حسابداری در ساخت‌وساز، نظارت بر ساخت‌وساز، قابلیت اعتماد سازه‌ها، اقتصاد مهندسی، زمان‌بندی پروژه‌های ساختمانی، ساختمان سبز، ساخت‌وساز مدرن، ویژگی‌های ساخت‌و‌ساز، مقالات، هندبوک‌ها، فرهنگ لغات و بسیاری از موارد مرتبط دیگر می‌باشد که با تلاش فراوان گردآوری شده و به همه مهندسان عمران و مدیران ساخت تقدیم خواهد شد.

توضیحات بیشتر…

مجموعه نهم کتاب‌های مهندسی عمران؛ مهندسی سد و سازه‌های هیدرولیکی

دسته: فروشگاه، مجموعه‌های مهندسی عمران، مهندسی عمران، مهندسی کشاورزی، مهندسی محیط زیست

سدها از یکی از بزرگ‌ترین و مهمترین سازه‌های چندمنظوره می‌باشند که از دیرباز مورد نیاز انسان‌ها بوده و به عنوان یکی از دستاوردهای کهن سازه‌ای نقش مهمی در مسیر توسعه و تمدن بشری داشته‌اند. امروزه با پیشرفت و صنعتی‌شدن جوامع و نیاز به آب بهداشتی و باکیفیت برای شرب و کشاورزی، احداث سدها ضمن تامین و ذخیره‌سازی آب، کاربردهای مهم دیگری همچون تولید برق، کنترل سیلاب، کشتیرانی، کنترل رسوب رودخانه‌ها و ایجاد اماکن تفریحی را دارا بوده و به دلیل ایجاد منافع ملی و اقتصادی فراوان، پروژه‌های مهمی برای توسعه کشورها محسوب می‌شوند.
مهندسی سد یکی از شاخه‌های مهندسی عمران می‌باشد که با استفاده از بسیاری از علوم و فنون پایه و یا شاخه‌های دیگر مهندسی عمران مثل مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی سازه، هیدرولوژی و هیدرولیک، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، مهندسی آب، کشاورزی و محیط زیست، به مطالعه و بررسی عوامل مهم و تاثیرگذار در مراحل احداث و نیز طراحی و ساخت انواع سدها می‌پردازد.
این مجموعه آرشیو بی‌نظیری شامل بیش از 110 کتاب در زمینه مهندسی سد و سازه‌های هیدرولیکی و در موضوعات اصول و مبانی مهندسی سد و سازه‌های هیدرولیکی، تاریخ سدسازی، ساخت‌وساز سدها، مهندسی هیدرولیک، ایمنی سدها، مهندسی ژئوتکنیک سدها، سدهای خاکی، مدل‌سازی هیدرولیکی، هیدرولیک آب‌‌های زیرزمینی، هیدرولیک محیط زیست، هیدرولیک پل‌ها، طراحی سیستم‌های هیدرولیک، شکست هیدرولیکی، ژئومکانیک، اندرکنش آب و سازه، مکانیک سیالات، دینامیک سیالات، سدهای بزرگ، هیدرولیک کانال‌های باز، مهندسی منابع آب، هندبوک‌ها، فرهنگ لغات و بسیاری از موارد مرتبط دیگر می‌باشد که با تلاش فراوان گردآوری شده و به همه متخصصان و مهندسان عمران تقدیم خواهد شد.

توضیحات بیشتر…

مجموعه هشتم کتاب‌های مهندسی عمران؛ مهندسی پل

دسته: فروشگاه، مجموعه‌های مهندسی عمران، مهندسی عمران

پل‌ها از مهمترین و قدیمی‌ترین سازه‌هایی هستند که به منظور اتصال خیابان‌ها، راه‌ها و جاده‌ها در هنگام برخورد با موانع ساخته می‌شوند و به‌همین‌خاطر در برقراری و تسهیل عبور از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشند. مهندسی پل به عنوان یکی از شاخه‌های مهندسی عمران به مطالعه، بررسی و بکارگیری دانش و فنون موجود در این علم به‌منظور ساخت سازه‌های پل با امنیت و دوام بالا می‌پردازد.
امروزه با پیشرفت تکنولوژی، ساخت انواع مختلفی از پل‌ها در خیابان‌ها و تقاطع‌های شهری، جاده‌ها، مسیرها و ریل‌های راه‌آهن، رودخانه‌ها، دریاها و یا بصورت سازه‌های عظیم بر روی اقیانوس‌ها ساخته می‌شوند و به همین جهت در ارتباطات، حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی و صنعتی، دارای نقشی بسیار مهم و استراتژیک می‌باشند.
این مجموعه آرشیو بی‌نظیری شامل بیش از 120 کتاب در زمینه مهندسی پل و در موضوعات اصول و مبانی مهندسی پل، ساخت‌و‌ساز پل، تعمیر و نگهداری پل، سیستم مدیریت پل، آیروالاستیک پل، ارزیابی پل، طراحی پل‌های کابلی، پل‌های بتنی، پل‌های فولادی، پل‌های چوبی، پل‌های راه آهن، دینامیک پل، طراحی لرزه‌ای پل‌ها، مانیتورینگ سلامت سازه‌های پل‌، پل‌های یکپارچه، طراحی پل‌های عابر پیاده، پل‌های متحرک، پل‌های بتنی پیش‌تنیده، هندبوک‌ها، فرهنگ لغات و بسیاری از موارد مرتبط دیگر می‌باشد که با تلاش فراوان گردآوری شده و به همه متخصصان و مهندسان عمران تقدیم خواهد شد.

توضیحات بیشتر…

مجموعه هفتم کتاب‌های مهندسی عمران؛ مهندسی ترافیک، برنامه‌ریزی حمل‌ونقل

دسته: فروشگاه، مجموعه‌های مهندسی عمران، مهندسی عمران

مهندسی ترافیک یکی از شاخه‌های مهندسی عمران است که با استفاده از تکنیک‌های مهندسی مثل برنامه‌ریزی، طراحی هندسی و حل مسائل ترافیکی خیابان‌ها و راه‌ها و نیز بررسی ترمینال‌ها و شبکه‌های ارتباطی راه‌ها در مدل‌های حمل‌ونقل، با هدف جابجایی موثر و ایمن مسافر و کالا، می‌پردازد.
این علم بر طراحی و ساخت بهینه زیرساخت‌های ارتباطی و حمل‌ونقل نظیر خیابان‌ها، جاده‌ها، راه‌آهن و پل‌ها تمرکز داشته و امروزه همگام با رشد سریع تکنولوژی، با بکارگیری عناصر پویا مانند چراغ‌های راهنمایی، حسگرها، دوربین‌های کنترل سرعت و سامانه‌های خودکار هدایت ترافیک، به شکلی موثر به مدیریت و کنترل ترافیک می‌پردازد.
این مجموعه آرشیو بی‌نظیری شامل بیش از 140 کتاب در زمینه مهندسی ترافیک و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و در موضوعات اصول و مبانی مهندسی ترافیک و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، وسایل و تجهیزات کنترل ترافیک، چراغ‌های راهنما، علائم ترافیکی، طرح‌های هندسی بزرگراه، سیستم‌های حمل‌و‌نقل، ژئوتکنیک حمل‌و‌نقل، حمل‌و‌نقل پایدار، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، اقتصاد حمل‌ونقل، مدیریت حمل‌ونقل، عملکرد فرودگاه‌ها، مدیریت حمل‌و‌نقل دریایی، پایانه‌های حمل‌و‌نقل، شبکه‌های حمل‌و‌نقل شهری، خودروهای هیبریدی، مقالات، هندبوک‌ها، فرهنگ لغات و بسیاری از موارد مرتبط دیگر می‌باشد که با تلاش فراوان گردآوری شده و به همه متخصصان و مهندسان ترافیک و حمل‌ونقل تقدیم خواهد شد.

توضیحات بیشتر…